Fosforyn trifenylu-TPPi

Witam, zapraszamy do konsultacji z naszymi produktami!
  • Triphenyl Phosphite

    Fosforyn trifenylu

    1.Właściwości: Jest to bezbarwna lub jasnożółta przezroczysta ciecz o niewielkim zapachu fenolu. Nie rozpuszcza się w wodzie i łatwo rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak alkohol, eter benzen, aceton itp. Może wydzielać wolny fenol, jeśli napotka wilgoć i ma zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. 2. Nr CAS: 101-02-0 3. Specyfikacja (zgodnie z normą Q / 321181 ZCH005-2001) Kolor (Pt-Co): ≤50 Gęstość: 1,183-1,192 Współczynnik załamania światła: 1,585-1,590 Temperatura krzepnięcia ° C: 19-24 Tlenek (Cl-%): ...